Karkonoskie ścieżki malarza Hofmana

Wycieczki Hofmanowskie odbywają się w Szklarskiej Porębie od 2010 roku - zawsze 27 kwietnia w dniu urodzin Wlastimila Hofmana, bez względu na dzień tygodnia i warunki atmosferyczne. I tak, nawet w dzień deszczowy, zawsze znajdują się chętni, by powspominać lub poznać postać artysty, odwiedzić miejsca w których żył lub bywał, kiedy po II wojnie światowej osiadł w Szklarskiej Porębie i wraz z ukochaną żoną pozostał tam do końca życia.

I właśnie ta wycieczka poprowadzi nas do miejsc, które chcemy zaprezentować i będzie pretekstem spotkania wyjątkowych postaci, pielęgnujących pamięć o Wlastimilu Hofmanie i jego żonie Adzie, a zaproszeni goście podzielą się swoimi wspomnieniami i wiedzą życiu Hofmanów i twórczości Wlastimila lub inspiracją zaczerpniętą ze spojrzenia na jego wyobraźnię.

Hofmanowska wędrówka jest kanwą naszego filmu, przyczynkiem do opowieści o Hofmanie, opartą na wspomnieniach tych, którzy mieli zaszczyt go poznać i wiedzą tych, którzy pamięć o nim i jego twórczości pielęgnują z powodów zawodowych lub prywatnej pasji.

Powędrujemy wspólnie i zatrzymamy się w wybranych miejscach w Szklarskiej Porębie. Motyw przemierzanej drogi i fragmentów wspomnień zarejestrowanych podczas marszu wyznaczą rytm i poprowadzą nas do miejsc bliskich sercu Wlastimila Ady Hofmanów.

Pomysłodawcą tej idei jest Marian Cap, ale pilotem wycieczki ustanowił Waldemara Ciołka, przewodnika sudeckiego, znanego również jako Druid Szalony, który jednocześnie zagorzałym czechofilem, bo jak powiada – z racji miejsca urodzenia i mieszkania w pobliżu granicy oraz zainteresowań zawodowych, inaczej być nie może.

On właśnie, zawsze jest przewodnikiem wędrówek szlakiem Wlastimila Hofmana, a na tę okazję przywdziewa strój waloński i dzierży róg, którego dźwięki rozlegają się na każdym przystanku wycieczki.

Do ubiegłego roku trasa wycieczki była stała i wiodła do wszystkich miejsc drogich Adzie i Wlastimilowi Hofmanom i ich przyjaciołom. W tym roku, ze względu na pandemię, wycieczka przejdzie krótszą trasą, wiodącą do miejsc wybranych wspólnie przez organizatorów i autorów programu „Okno na pogranicze”, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestnikami tej wędrówki będą postaci zaproszone do udziału w naszym filmie. Z racji wieku i zagrożenia epidemicznego niektórzy bohaterowie pojawią się tylko w wybranych miejscach i nie będą towarzyszyć nam podczas tej swoistej pelegrynacji.

Przeniesiemy się również do Czech, do pracowni malarki Ilony Chvalovej, by tam odnaleźć ślady pamięci o Wlastimilu Hofmanie oraz dowiemy się, z jakich powodów postać i twórczość Hofmana, artysty o czesko-polskich korzeniach, jest dużo mniejsza niż w naszym kraju i rzadko jest popularyzowana. Naszym zamiarem było skonstruowanie polskiego i czeskiego spojrzenia na artystę, którego rodzice – ojciec Czech, a matka Polka „namaścili” go na bycie Czechem, jednak on sam zdecydował inaczej.

Wycieczkę dopełniają archiwalne nagrania dźwiękowe i filmowe, prywatne i muzealne fotografie, kolekcje zbiorów twórczości Hofmana, cytaty z jego poezji, zapisków i osobistego dekalogu artysty, który przekazał ojcom franciszkanom, sztalugi ustawione na stałe w Szklarskiej Porębie oraz filmowe obrazy ulicy Hofmana w tej miejscowości.