Za cesarza

Miasteczko Złote Góry wraz z niespełna czterema tysiącami mieszkańców znajduje się na pograniczu czesko – polskim u podnóża Jesioników. Może się poszczycić długą i skomplikowaną historią. Juź w XVII i XVIII wieku toczyły się tu wojny prusko – austriackie, w których uczestniczyło równieź wojno napoleońskie. Po drugiej wojnie światowej większość mieszkańców narodowości niemieckiej została wysiedlona, a nowa ludność musiała stopniowo budować swoje relacje z terenem i jego historią. Udało się to dopiero na początku 90-tych lat XX wieku po upadku komunizmu. Wtedy zaczęły się powstawać różne stowarzyszenia obywatelskie, na przykład miejska Gwardia Cesarska.