Pomoc bez granic

Straż pożarna to służba, która cieszy się zaufaniem społecznym zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Ochotnicze formacje strażackie tworzyły się na terenach obu krajów już w XIX wieku, w lipcu 1992 powołano Państwową Straż Pożarną, w styczniu 1995 powstał jej czeski odpowiednik. Jednak na prawdziwą współpracę i pomoc podczas przygranicznych akcji przyszło pożarnikom poczekać długie lata. Dzięki podpisaniu umów o wzajemnej pomocy dziś na trudnych terenach polsko-czeskiego pogranicza interwencje podejmowane są wspólnie, jeśli zachodzi taka potrzeba.