Okno na pogranicze

Dzięki wyjątkowej historii i niezwykłemu bogactwu dnia dzisiejszego pogranicze czesko-polskie oferuje nader ciekawe możliwości rozwijania projektów audiowizualnych, które w znaczący sposób promują dany region. Należy podkreślić nie tylko atrakcyjność tego miejsca, ale także związki, obecne po obu stronach granicy, którą dziś można już swobodnie przekraczać.

Praca dziennikarzy skupia się przede wszystkim na odnajdywaniu różnic. Jednak o wiele bardziej niezwykłe, pouczające, a przede wszystkim nadzwyczaj ciekawe byłoby znalezienie elementów, które łączą, przekonują do współpracy, a przede wszystkim powodują, że czujemy się spełnieni. Prawie trzydzieści lat po upadku żelaznej kurtyny, która paradoksalnie podzieliła nawet narody bliskie sobie pod względem historycznym, językowym, kulturowym i duchowym, tworzą się zupełnie nowe więzi, wspólnoty, projekty. Pogranicze czesko-polskie jest dokładnie tym miejscem, w którym można znaleźć i badać historie potwierdzające wspólne więzy kulturowe.

Projekt „Historie pogranicza” zapewni kompleksową analizę życia ludzi zamieszkujących obszary pogranicza czesko-polskiego. Obszerny cykl filmów dokumentalnych zostanie podzielony na logiczne części, dzięki czemu stanie się zarówno atrakcyjny dla widzów, jak i barwny, pomysłowy i emocjonalny.

16 części serialu dokumentalnego zaproponuje dwie serie. Każda seria będzie liczyć osiem odcinków - typowy dziennik podróży i dziennik z naciskiem na kontekst historyczny.

Jeden cykl dwóch serii dokumentalnych

Ambicją autorów, którzy mają z tym terenem ogromne doświadczenie, jest dostarczenie w poszczególnych seriach kompleksowego obrazu życia w tych regionach. Autorzy dostrzegają wyjątkowość tego obszaru, a ich doświadczenie z poprzednimi projektami, takimi jak popularny cykl Granica bez granic, jest gwarancją wysokiej jakości.

Wraz z uznanymi ekspertami

Podobnie jak podczas pracy przy poprzednich projektach, również teraz nawiążemy współpracę z zespołem renomowanych doradców, ekspertów z różnych instytucji po obu stronach granicy. Będą to ludzie, którzy mają coś do powiedzenia na dany temat. Ich rola będzie spoczywała przede wszystkim w prowadzeniu konsultacji, ale w wielu przypadkach będą również bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie tematów i scenariuszy. Dokumenty staną się w ten sposób odkrywcze i profesjonalne, co sprawi, że będzie je można wykorzystać w edukacji szkolnej lub staną się obiektem dalszych badań czy to obecnie, czy w bliższej lub w bardziej odległej przyszłości.

Trzy kluczowe priorytety

Wybierając tematy, autorzy zwracają uwagę na trzy podstawowe cele, które będą podstawą struktury poszczególnych dokumentów. Pierwszym priorytetem będą emocjonalne opowieści, drugim równowaga geograficzna, a trzecim priorytetem będzie różnorodność gatunkowa. Wszystkie priorytety będą oparte na głównym motywie, a to na rejestrowaniu pozytywnych zmian w relacjach międzyludzkich, a także na wzajemnej motywacji kulturowej, gospodarczej i edukacyjnej.

Wartość stała, premia edukacyjna

Wszystkie dokumenty zostaną opracowane tak, aby były atrakcyjne pod względem wizualnym i przynosiły mocne wrażenia, a każdy z nich będzie obejmował nadzwyczajne walory edukacyjne. Dokumenty będą w stanie konkurować innym programom, a dzięki swej jakości będą w przyszłości wielokrotnie emitowane. Cały projekt zatem zachowa trwały prestiż.

Wspólny i doświadczony zespół

Głównym realizatorem projektu jest zespół, który wspólnie uczestniczy we wszystkich ważnych etapach końcowego produktu. Ambicją autorów jest stworzenie zespołu współpracującego ze sobą w kluczowych profesjach od samego początku do postprodukcji. Ten styl pracy umożliwi dramaturgom znalezienie prekursorskich powiązań i odkrycie nowych spojrzeń na rzeczy, które są już znane. Ta metoda jest oczywiście również ważna dla końcowego efektu, który zaoferuje mocny i zwarty kształt.

Indywidualne serie audiowizualne

Inteligentny i pozytywny dziennik podróży

Sprytny i pozytywny dziennik podróży znajdzie swoje miejsce w serialu dokumentalnym, z którego powstanie cały projekt, odkrywający wyjątkowe miejsca i prezentujący je w kontekście współczesnym i historycznym. Dziennik podróży to bardzo popularny gatunek dokumentalny. Projekt Opowieści z granicy będzie wyjątkowy, ponieważ dynamiczna transformacja środowiska, od wielu lat praktycznie podlegającego stagnacji, zostanie realistycznie pokazana na ekranie. Będzie to niezmiernie interesujące, niezwykle pouczające i motywujące. Cykl dokumentalny będzie oparty o tradycyjny dziennik podróży i będzie zawierał wszystkie plusy tego formatu : zainteresowanie wizualne, różnorodność tematyczną i napięcie podczas odkrywania nieznanego.

Ambicją autorów jest zbadanie obu stron granicy i znalezienie obszarów, które da się logicznie połączyć. Książka podróżnicza będzie nie tylko odkrywczym spektaklem, ale może również służyć jako przewodnik lub inspiracja do wycieczek i droga do wiedzy. Na obszarach przygranicznych od lat panują niezmienne schematy myślowe, które raczej odradzają niż zachęcają do zwiedzania kraju sąsiadów. Zmiana sposobu postrzegania tych stereotypów jest dla twórców filmów dokumentalnych wielkim wyzwaniem.

Formalnie dokument zostanie zrealizowany w taki sposób, że wspólny zespół filmowy włoży pomyślny cyrkiel w jeden punkt na granicy czesko-polskiej i opisze krąg, który określi mapowany obszar. Kluczem do jego wytyczenia będzie wystarczająca ilość pokus i atrakcji. W każdym dokumencie pokażemy najrozmaitsze atrakcje - przyrodnicze, historyczne, architektoniczne itp.

Ciekawa będzie także perspektywa prezentowanego środowiska. W konstrukcji dramaturgicznej bowiem wezmą udział autorzy z obu stron granicy.

Wspólne losy, wspólna historia

czyli dziennik podróży z naciskiem na kontekst historyczny

Kolejna seria skupi się na wydarzeniach i kontekstach historycznych . Jest wiele miejsc, gdzie historia pozostawiła swe ślady. Wybór przełomowych momentów historycznych uszanuje najważniejsze wydarzenia ubiegłego wieku, które wpłynęły na życie obu narodów i pozostawiły piętno na ich wzajemnych relacjach. To będzie wielka i mała historia w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Między innymi poruszymy temat II wojny światowej, utworzenie obu państw w nawiązaniu na obchody stulecia w 2018 r. Jednak seria ta będzie również odzwierciedlać współczesną historię, na przykład związaną z działalnością czechosłowacko-polskiej solidarności. Nie zabraknie ważnych wydarzeń nowożytnej historii, które są kluczowe dla współczesnego życia obu narodów. To przede wszystkim wejście obu krajów do Unii Europejskiej, a następnie włączenie do strefy Schengen. Również w tej serii autorzy będą pracować w sposób dokumentalny. Wszystkie wydarzenia będą sfabularyzowane.

Formalnie autorzy będą pracować nad tym serialem jako dokumentem, którego ośrodkiem zawsze będzie opowieść oprawiona we współczesne konteksty w odniesieniu do pamięci ludzi i konkretnych miejsc. Jest wiele niedomówień w tej dziedzinie. Bardzo często chodzi o poważne tematy, które wpłynęły na stosunki obu krajów. Niektóre z nich mogą być pod pewnymi względami tabu. Mamy jednak nadzieję, że dzięki profesjonalnemu podejściu i poślizgowi w czasie będziemy je mogli ponownie nazwać i zbadać . Nawet w opowieściach związanych z niedawną przeszłością można odkryć nie tylko to, co do niedawna dzieliło oba narody, ale także to, co je jednoczyło i jednoczy.

Autorzy przyjrzą się także zjawiskom, które w sposób naturalny należą do obszaru przygranicznego i kryją pewną dozę tajemnicy i przygody. Ich upamiętnianiu poświęcają dziś wiele uwagi różne stowarzyszenia, próbując ożywić legendy oparte na prawdziwych opowieściach. Obejmują one przemyt lub zjawiska przestępcze na naturalnych historycznych szlakach handlowych. Interesujący jest także miejscowy kontekst religijny z konkretnymi opowieściami, które wpłynęły na swojski krajobraz i relacje międzyludzkie. Nawiązują na przykład do wspomnień ruchu husyckiego.