O projekcie

A w jaki sposób taki projekt powstaje?

„Kluczowym punktem jest wspólny zespół, który współpracuje nad wszystkimi ważnymi elementami powstałego programu od początku aż do postprodukcji” mówi dramaturg programu Josef Albrecht, dodając: „Ten sposób pracy pozwala elementowi dramaturgicznemu szukać powiązań i odkrywać nowe perspektywy.“

„Scenarzyści obu studiów wspólnie przygotowali unikalne scenariusze, które stały się podstawą programu. Dramaturgowie wraz z reżyserami stworzyli dramaturgiczną, obrazową i reżyserską część programu. W ramach projektu powstała wspólna ekipa filmowa składająca się z profesjonalistów po obu stronach, która pod nadzorem czeskich i polskich reżyserów tworzyła materiał filmowy do wszystkich prac programu“ - dodaje producentka TVP Wrocław Katarzyna Kozłowska-Domańska.

Na zapleczu technicznym obu studiów przebiegały prace postprodukcyjne, w których materiał filmowy był montowany, nagrywany, komentowany, dodawana była muzyka oraz tworzone były napisy. W tej fazie współpracy reżyser lub dramaturg był obecny przy pracy drugiego partnera i prowadził wszystkie prace postprodukcyjne.

„Dzięki temu systemowi zapewniamy sobie wzajemne wsparcie i nadzór nad tworzeniem ostatecznej wersji programu, który ma unikalny temat, koncepcje autora, a przede wszystkim sposób jego tworzenia” mówi scenarzystka Magdalena Matkowska-Jerzyk. Jej koleżanka, reżyserka Paula Jakubowska, dodaje: „Chodzi o program, który jest wynikiem wspólnej pracy czeskich i polskich specjalistów telewizyjnych, którzy w ramach wspólnego programu szukali wspólnej płaszczyzny i którzy wzbogacali się nie tylko zawodowo, ale także po ludzku.”

Powstały program jest obrazem wzajemnej interesującej współpracy.

Projekt nosi nazwę Okno na pogranicze. Ze względów dramaturgicznych programy noszą tytuł Spolu na hranici po stronie czeskiej i po stronie polskiej Okno na pogranicze.

Projekt Okno na pogranicze, numer registracyjny CZ.11.4.120/0.0./0.0./16_026/0001071 jesst wspierany przez Unię Europejską, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska w kwocie 442 934,23 EUR. Całkowity koszt projektu wynosi 521 099,09 EUR.