Między góralami

Region Beskidu Cieszyńskiego, na terenie Polski ograniczony na północy rzeką Wisłą, a na południu Przełęczą Jabłonkowską po stronie czeskiej, to teren bardzo specyficzny. W historii jest nazywany „ ziemią górali śląskich“. Chodzi o mieszkańców narodowości czeskiej i polskiej posługujączych się jedną gwarą. Ich wspólna historia sięga XIV i XV wieku , kiedy na zachodzie Łuku Karpackiego osiedlili się Wołosi i dzięki swemu pasterskiemu sposobowi gospodarowania rozpętali rewolucję.